PRASEKOLAH 2011

Wednesday, 21 December 2011

CONTOH RPH PRASEKOLAH

RANCANGAN HARIAN

Tarikh :   07 Feb 2011                          Hari :  Isnin

7:30am – 7:40am (10 minit)     Rutin (BI)
7:40am – 8:00am (20 minit)     Perbualan (BM)
8:00am – 8:40am (40 minit)   PI
-Fokus : PI 1 Akidah
-SK : PI 1.1Mengetahui Rukun Iman
-SP : PI 1.1.2 Menyatakan Enam rukun iman
-KSP : BM 2.4.1 Menceritakan perkara yang didengar dengan
menggunakan ayat yang mudah.
-AKT : Soal jawab
-Bahan : Kad ayat dan CD muzik
8:40am – 9:20am (40 minit)     MT
-Fokus :  LST 6.0 Pengalaman Pranombor
-SK : 6.2. Membanding kuantiti objek
-SP : 6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama
banyak, lebih atau kurang
-KSP : BM 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan dan bertatasuaila
-Akt : Membanding Objek
   -Bahan : Gula-gula, buah-buahan atau pencil
9:20am – 9:50am (30 minit)   Rehat (BM)
9:50am – 10:20am (30 minit) BM
-Fokus : BM 2.0 Kemahiran Bertutur,            
-SK : BM 2.2 Berinteraksi dengan mesra        3.1.3 Menyebut huruf
secara rawak,            4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul
-SP : BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan
yang betul.
-KSP : KTI 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan
pelbagai teknik mengambar.
-AKT : Menyebut dan mengenal huruf ” c”.
-Bahan : Model huruf C, carta gambar
10:20am – 10:50am (30 minit) BI
-Focus : BI 1 Listening and speaking skills
-CS : BI 1.2 Listen to and understand meaning of simple words.
-LS : BI 1.2.5 Listen to and repeat greetings. BI 1.2.6 Listen to and respond verbally to Greetings.

PHONIC SONG